Nepremičninsko posredovanje (krajše: posredovanje) je samostojna gospodarska dejavnost, ki jo posrednik opravlja poklicno in v skladu z zakonom ter pravili stroke.

Posredovanje je izvajanje dejanskih poslov, pri katerih posrednik od naročnika sprejema in zanj oddaja informacije, kar pa ne pomeni, da s tem izjavlja njegovo voljo!

Posamezni posli posredovanja v prometu z nepremičninami vsebujejo vse dejavnosti pri vzpostavljanju stikov med naročnikom (npr. prodajalcem nepremičnine) in tretjo osebo (npr. kupcem nepremičnine) ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov, katerih predmet je določena nepremičnina, kot so : kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno nepremičnino.