Posredovanje pri prodaji, oddaji, najemu ali nakupu nepremičnine, se začne s sklenitvijo pisne posredniške pogodbe med naročiteljem (npr.kupec/najemnik ali prodajalec/najemodajalec) in posrednikom.

Nepremičninska agencija se s posredniško pogodbo zavezuje, da si bo prizadevala najti primerno osebo za sklenitev posla z naročnikom, vendar ne jamči, da ji bo to dejansko tudi uspelo, naročnik pa se zaveže, da bo za opravljeno storitev plačal (provizija), vendar le v primeru, če bo pogodba sklenjena s stranko, ki jo je naročniku posredovala nepremičninska agencija.