V skladu s 84.členom stanovanjskega zakona mora lastnik oddati stanovanje v najem s sklenitvijo najemne pogodbe.

Najemna pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki in mora vsebovati nekatere obvezne sestavine (opis stanovanja, odpovedne razloge, določbe o medsebojnih obveznostih, višino in način plačevanja najemnine, čas trajanja najema in pdb.)

Kazen za oddajo stanovanja v najem brez najemne pogodbe je od 500 do 1200 €.


Najemno pogodbo ni potrebno predhodno prijaviti ali pokazati kakšni uradni osebi, saj je veljavno sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke.

Paziti morate le, če ste lastnik oz. najemodajalec saj ste kot davčni zavezanec zavezani, da pravi čas oddate napoved za odmero davka na pristojno davčno upravo. To je v 15 dneh po poteku časa za katerega je pogodba sklenjena oz. do 15. januarja tekočega leta za preteklo leto, če je pogodba sklenjena za 1 leto ali več.