Pri odpovedi najemne pogodbe iz krivdnih razlogov ( med katera sodita tudi neplačevanje najemnine/in ali ostalih stroškov ali uporaba stanovanja na način, ki povzroči večjo škodo na stanovanju ) je postopek sledeč:

  • lastnik mora najprej najemnika pisno opomniti na kršitev.

Opomin mora vsebovati: navedbo kršitve, način odprave odpovednega razloga ter primeren rok za odpravo odpovednega razloga (ne sme biti krajši od od 15 dni)

  • če z opominom ni uspešen, vloži lastnik postopek odpovedi od najemne pogodbe s tožbo na sodišču.

Če lastnik najemnika predhodno ne opomni z opominom, kasneje pogodbe ni mogoče odpovedati s tožbo na sodišču .

Zato je priporočljivo, da se pisni opomin pošlje kot priporočeno pismo.