Pravila in pogoji delovanja oglasnega panoja gazelanepremicnine.si

  1. Oglasni pano gazelanepremicnine.si je spletna stran nepremičninske agencije Gazela nepremičnine, Jelka Perner s.p., Reboljeva ulica 2, 1000 Ljubljana. (v nadaljevanju Gazela).
  2. Na oglasnem panoju gazelanepremicnine.si, se Gazela zainteresirani osebi zavezuje v skladu s temi pravili objaviti podatke o stanovanjih ali prostorih , ki jih Gazeli za objavo posreduje zainteresirana oseba.
  3. Če zainteresirana oseba ni lastnik stanovanja ali prostorov, mora za objavo vseh podatkov pridobiti izjavo lastnika, da je seznanjen s temi pogoji in z njimi soglaša, ter jo pred objavo posredovati Gazeli.
  4. Gazela odgovarja za pravilno objavo posredovanih podatkov. Za resničnost podatkov o lastniku ali stanovanjih oziroma prostorih odgovarja zainteresirana oseba, ki je Gazeli podatke posredovala.