Najemnik mora od najemodajalca pridobiti soglasje , če takšna oseba živi v stanovanju več kot 60 dni.

Najemnik in najemodajalec k obstoječi pogodbi sklenete aneks, v katerem navedeta novo število uporabnikov stanovanja. Lahko pa se najemodajalec posluži tudi povišanja najemnine zaradi spremenjenih okoliščin.