• Najprej se predlaga sporazumna rešitev
  • V kolikor se strani ne moreta sporazumno dogovoriti in pride do spora, pa lastnik stanovanja lahko najemnika le še toži. Lastnik stanovanja bo s tožbo na sodišču odpovedal najemno pogodbo in zahteval izpraznitev stanovanja, ki jo opravi sodni izvršitelj, v kolikor se najemnik ne izseli prostovoljno.

V izogib nastalim pripetljajem pa lahko lastnik že na samem začetku najemnega posla naroči izdelavo najemne pogodbe v notarskem zapisu z izvršilno klavzulo, ki vsebuje DOKONČNI DOGOVOR med strankama, kjer se ena stranka nekaj zaveže. Ker je razmerje med njima (vključno z najemnino) dokončno določeno, ni potrebno na sodišče po dokončni dogovor, ampak takoj sledi IZVRŠITEV.