V kolikor ne dosežete soglasja z ostalimi lastniki stanovanj, da pričnejo postopek (najprej geodetski postopek odmere posameznih in skupnih delov, nato sledi sklenitev sporazuma o oblikovanju etažne lastnine, postopek na davčni, overitev pri notarju in vpis v zemljiško knjigo), je možno sprožiti postopek preko sodišča v skladu z določili ZVetl. Postopek preko sodišča je dražji in tudi traja bistveno dlje -  do 5 let.

GAZELA NEPREMIČNINE za vas lahko pripravi sporazum o oblikovanju etažne lastnine, na podlagi elaborata geodeta in odločbe geodetske uprave. Storitev vključuje tudi organizacijo geodeta.