107.člen Stanovanjskega zakon-a-1: določa,da sprememba lastnika ne vpliva na obstoječa najemna razmerja. Vsakokratni pridobitelj lastninske pravice na stanovanju vstopi v pravni položaj najemodajalca.