Posredovanje pri »PRODAJI« (velja za prodajalce)


Če se odločite za naše posredovanje pri PRODAJI nepremičnine, bo sodelovanje izgledalo takole:


1) Pokličite nas ali nam pišite in nam sporočite vaše želje glede nepremičnine, ki jo nameravate prodati.


2) Sledi sklenitev pogodbe o posredovanju (pri prodaji) z našo družbo, kar nam bo omogočilo našo aktivno vključitev v proces prodaje/iskanja potencialnih kupcev, Vam pa strokovno neoporečno ter zanesljivo pravno in poslovno svetovanje ter pomoč in vse našteto vas bo usmerjalo skozi postopke, potrebne pri izpeljavi celotnega kupoprodajnega posla, vključno s prepisi.


3) Pogodbo o posredovanju z našo nepremičninsko družbo lahko sklene lastnik nepremičnine ali njegov pooblaščenec. Za sklenitev pogodbe o posredovanju potrebujemo: a) osebni dokument b) dokazila o lastništvu nepremičnine, ki jo želite prodati ( za hiše zgrajene po letu 1967 se potrebuje tudi gradbeno dovoljenje, pri parcelah potrdilo o namenski rabi ter pri poslovnih prostorih uporabno dovoljenje ).


4) Če se na osnovi našega posredovanja prodaja uspešno realizira, nam pripada zakonsko določena provizija. Najvišje dovoljeno plačilo za posredovanje pri prodaji sme znašati 4% od pogodbene cene. Običajno si jo v praksi delita kupec in prodajalec, vsak po 2%.

5) Glavni pojmi o posredovanju pri prodaji so opredeljeni v splošnih pogojih poslovanja naše družbe.


Pravno varnost posla zagotavlja nepremičninski posrednik s pridobljeno licenco pristojnega Ministrstva za okolje in prostor.

 

Posredovanje pri »NAKUPU« (velja za kupce)

 

Če se odločite za naše posredovanje pri NAKUPU, bo sodelovanje izgledalo takole:


1) Na naši spletni strani lahko v ponudbi najdete ali poiščete nepremičnino, ki je za vas zanimiva za nakup. Če v ponudbi ni tega kar iščete, bomo v vašem imenu iskali mi. Pokličite nas ali nam pišite ter nam sporočite vaše želje glede nakupa. Potrudili se bomo, da najdemo nepremičnino po Vaših željah (zahtevah) !


2) Sledi sklenitev pogodbe o posredovanju (pri nakupu) z našo družbo ( kjer se določi višina provizije), s čemer je izpolnjen pogoj, da se lahko aktivno vključimo v proces nakupa/ iskanja in Vam s strokovno neoporečnim ter zanesljivim pravnim in poslovnim svetovanjem pomagamo ter Vas usmerjamo pri izpeljavi celotnega kupoprodajnega postopka vključno s prepisi.


3) Če se na osnovi našega posredovanja nakup uspešno realizira, je najvišja zakonsko določena provizija, kot plačilo za storitve posredovanja 4% (od pogodbeno dogovorjene cene), v primeru pa, če posredujemo hkrati za obe stranki (kupca in prodajalca), se obveznost za plačilo provizije razdeli med obema.


4) Podrobnosti o posredniških storitvah in ostali pojmi o postopku nakupa so opredeljeni v splošnih pogojih poslovanja naše družbe.

 

Pravno varnost posla zagotavlja nepremičninski posrednik s pridobljeno licenco pristojnega Ministrstva za okolje in prostor.


Posredovanje pri »NAJEMU« (velja za najemnike)

 

Če se odločite za naše posredovanje pri NAJEMU, skupno sodelovanje izgleda takole:


1) V naši ponudbi lahko najdete ali poiščete nepremičnino, ki je za vas zanimiva.


2) Pokličite nas ali nam pišite, da se dogovorimo za ogled.


3) Pred ogledom ( vstopom v prostore), podpišete posredniku " pogodbo o posredovanju (pri najemu) , ki vsebuje vaše osebne podatke in vas seznanja s provizijo, ki jo boste plačali nepremičninski družbi, če se odločite za najem.


4) V primeru, da stanovanje ustreza vašim zahtevam in ga nameravate najeti , vam bomo pripravili najemno pogodbo.


5) Sledi podpis najemne pogodbe, ob hkratnem plačilu prve najemnine in varščine, ki ju plačate najemodajalcu/lastniku. Posredniško provizijo plačate posredniku ob podpisu najemne pogodbe.


6) Na koncu sledi izročitev ključev stanovanja ter vaš začetek uporabe stanovanja.


Pravno varnost posla zagotavlja nepremičninski posrednik s pridobljeno licenco pristojnega Ministrstva za okolje in prostor.

Razlaga pomembnejših pojmov


Ogled: ogled nepremičnine je brezplačen in neobvezujoč.

Ara: rezervacija, ki jo plača najemnik za resnost bodoče sklenitve najemne pogodbe. Običajno v višini enomesečne najemnine.


Varščina: običajno v višini enomesečne najemnine, izroči jo najemnik lastniku ob podpisu pogodbe. Ob izteku najemnega razmerja se vrne najemniku .


Provizija: v skladu z našimi splošnimi pogoji poslovanja predstavlja provizijo za posredovanje pri najemuenomesečna najemnina. Najemnik jo plača posredniku ob podpisu najemne pogodbe.

 

Posredovanje pri » ODDAJI « (velja za najemodajalce)


Če se odločite za naše posredovanje pri ODDAJI , bo sodelovanje izgledalo takole:


1) Pokličite nas ali nam pišite ter nam sporočite kaj želite oddati.


2) Nepremičnino si bomo ogledali in z vami sklenili pogodbo o posredovanju (pri oddaji). Pogodbo o posredovanju z našo nepremičninsko družbo lahko sklene lastnik nepremičnine ali njegov pooblaščenec. Za sklenitev pogodbe o posredovanju potrebujemo: a) osebni dokument b) dokazilo o lastništvu nepremičnine, ki jo želite oddati.


3) Naše nadaljne aktivnosti bodo naslednje:

- intenzivno iskanje potencialnih najemnikov,

- vzpostavitev stikov med vami in potencialnimi najemniki,

- oglaševanje,

- prisotnost pri ogledih in sklenitvi posla oddaje.

4) V primeru uspešne sklenitve najemnega posla za vas sestavimo tudi najemno pogodbo.


Za celotno storitev posredovanja vam ne zaračunavamo provizije !

 

Pravno varnost posla zagotavlja nepremičninski posrednik s pridobljeno licenco pristojnega Ministrstva za okolje in prostor.