Naša dejavnost

Nepremičninsko posredovanje

Naše storitve nepremičninskega posredovanja obsegajo zlasti:

 • iskanje kupcev/ prodajalcev oz. najemnikov/najemodajalcev nepremičnin v skladu z Vašimi željami
 • organiziranje in vodenje ogledov nepremičnine, kontaktiranje potencialnih sopogodbenikov, sodelovanje
  pri pogajanjih in pripravah za sklenitev posla
 • oglaševanje nepremičnine ( lastna spletna stran, nepremičninski portali, oglasniki) in v primeru eksluzivne pogodbe o posredovanju tudi v časopisih določenih s pogodbo o posredovanju
 • seznanitev naročitelja in tretje osebe z vsemi okoliščinami, ki so pomembne za sklenitev pogodbe v prometu z nepremičninami ( pojasnitev tržnih razmer, ki so pomembne za določitev cene v pogodbi v prometu z nepremičninami; z vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe v prometu z nepremičninami; višina in vrsta davčnih obveznosti; višino stroškov notarske overitve podpisov, vpisa v zemljiško knjigo in morebitnih drugih stroškov v zvezi s sklenitvijo pogodbe, ki je predmet posredovanja; morebitna tveganja povezana z neurejenim zemljiškoknjižnim stanjem nepremičnine, vpisanimi stvarnimi pravicami oziroma drugimi pravicami tretjih na nepremičninah oziroma drugimi morebitnimi neurejenimi razmerji
 • preverimo dejansko stanje nepremičnine (ogled)
 • preverimo pravno stanje nepremičnine
 • sestavimo listino z vsebino nepremičninske pogodbe
 • za prodajalca opravimo vsa dejanja v postopku odmere in plačila davka na promet nepremičnin in organiziramo overitev podpisa pri notarju
 • kot skrbnik hranimo izvirnike listin oziroma aro, če se stranki nepremičninske
  pogodbe sporazumeta, da skrbniške storitve v zvezi s to pogodbo opravlja nepremičninska družba
 • sodelujemo pri izročitvi in prevzemu nepremičnine ter za stranke sestavimo zapisnik o izročitvi in prevzemu nepremičnine
 • opravimo druga dejanja, ki so potrebna za pravno veljaven prenos lastninske pravice.

Pravno svetovanje

Še nekaj o dodani vrednosti!


Za kompleksnejše pravne posle naše posredovanje vključuje tudi pravno svetovanje, ki jo lahko ponudimo tudi kot samostojno storitev.

Storitve pravnega svetovanja obsegajo:

 • urejanje dokumentacije v prometu z nepremičninami
 • sestava pravnih listin ( predpogodba, prodajna pogodba, pogodba o ari, najemna pogodba in druge pogodbe)
 • povezave z in urejanje obiskov pri notarjih
 • preverjanje popolnosti in verodostojnosti dokumentacije v zvezi z urejanjem lastništva
 • preverjanje in svetovanje pri urejanju zemljiško-knjižnega stanja

 

Prednosti Gazele

Hitrost

Image

Konkurenca nas težko dohiteva.

Zaupanje

Image

Naše delovanje omogoča strankam, da sprejmejo le takšne odločitve, ki so jasne in nedvoumne.

Profesionalizem

Image

Smo zavzeti, inovativni in proaktivni in neprestano stremimo k odličnosti.

Mnenja strank