Hitre davčne rešitve

Hitre davčne rešitve

 

NOVO ! Posebna ponudba -  DAVČNE STORITVE

Več na: www.gazeladavki.si

 

Z našimi zanesljivimi, kakovostnimi in hitrimi storitvami na področju DAVČNEGA SVETOVANJA si boste zagotovili:

 • PRAVNO VARNOST v poslovanju na vseh vaših davčnih področjih: spoštovanje davčne zakonodaje, upoštevanju mnenj in pojasnil FURSa ter ustrezne sodne prakse,
 • PREPOZNAVANJE DAVČNIH TVEGANJ V POSLOVANJU: izognete se raznim kaznim, dodatno odmerjenim davkom, škodovanju ugleda in izpostavljenosti finančnim posledicam
 • OPTIMALNO DAVČNO NAČRTOVANJE IN REŠITVE: zmanjšanje davčne obveznosti in rešitve za legalno odložitev plačila davkov ali celo izogib (ne pa utajo) plačilu davka
 • PREVERITEV IZVAJANJA DAVČNI POSTOPKOV IN OBVEZNOSTI : preverjamo vpliv dnevnega izvajanja postopkov plačevanja davkov, ugotovitev: pravočasnost in pravilnosti plačila davčnih obveznosti
 • ZASTOPANJE IN SVETOVANJE V DAVČNIH INŠEPKCIJSKIH POSTOPKIH: v postopku pregleda nasproti inšpektorju stoji kompetentna oseba, ki obvlada tako vsebino in pomen davkov in inšpekcijskega davčnega postopka
 • OSNOVNO DAVČNO SVETOVANJE IN POJASNILA: dajemo odgovore na manj zahtevna vprašanja v 24/7/365 času.

KONTAKT: 059 703 093 ali info@gazeladavki.si

SPLET: www.gazeladavki.si

 

Na področju POSLOVNEGA SVETOVANJA si boste z našimi zanesljivimi, kakovostnimi in hitrimi storitvami zagotovili:

 • IZDELAVO POSLOVNIH NAČRTOV, kar obsega poslovno strategijo, vizijo, poslanstvo, temeljne vrednote poslovno strategijo podjetja,
 • PREIZKUS ORGANIZACIJSKE STRUKTURE: kapitalizacija, operativne strategije, analiza trga in načrt trženja, priprava finančnih projekcij (poslovnih izidov),
 • SVETOVANJE PRI FINANCIRANJU PODJETJA: lastniško in dolžniško financiranje, optimalno ravnotežje med obema,
 • PREUČITEV ORGANIZACIJE PODJETJA: analiza temeljnih poslovnih funkcij, organizacijska struktura in organizacijski procesi, izdelava organizacijskih pravil,
 • OBVLADOVANJE TVEGANJ(A) PRI POSLOVANJU: postavitev modela obvladovanja tveganj in izdelava registra tveganj,
 • NOTRANJE KONTROLIRANJE: organizacijski postavitvi sistema notranjih kontrol, pomoč pri tekočem izvajanju notranjih kontrol,
 • RAČUNOVODENJE, svetujemo zlasti: pri pripravi pravilnikov o finančno - materialnem poslovanju podjetja, postavitvi zanesljivega in učinkovitega krogotoka knjigovodskih listin (postopki obdelave, pristojnosti, odgovornosti, obrazci), pri uporabi računovodskih standardov in zakonskih zahtev ter računovodskega poročanja,
 • VREDNOTENJE INVESTICIJSKIH PROJEKTOV: priprava finančne analize načrtovane investicije, ocena denarnih tokov investicije, ocena stroškov financiranja in presoja smiselnosti investicije ter priprava celovitega investicijskega elaborata, kot podlage za pridobitev (zunanjih) virov financiranja načrtovane investicije

 

KONTAKT: 059 703 093 ali info@gazeladavki.si

SPLET: www.gazeladavki.si

 

 

Gazelo odlikuje

 • 1

Prednosti Gazele

Hitrost

Image

Konkurenca nas težko dohiteva.

Zaupanje

Image

Naše delovanje omogoča strankam, da sprejmejo le takšne odločitve, ki so jasne in nedvoumne.

Profesionalizem

Image

Smo zavzeti, inovativni in proaktivni in neprestano stremimo k odličnosti.

Mnenja strank