Nasveti

KAKO PRODATI STANOVANJE NA KATEREM JE HIPOTEKA?

 

Od banke morate naprej pridobiti podatek o stanju hipotekarnega

...

Če je nepremičnina že vpisana v zemljiško knjigo, se kupec zmanjšanju tveganja izogne, če upošteva naslednje korake:

1. Kupec  tik pred podpisom prodajne pogodbe preveri pravno

...

Ob skrbnem pregledu zemljiškoknjižnega izpiska, si je potrebno razčistiti sledeča vprašanja:

1. Ali je opis nepremičnine v zemljiški knjigi in prodajni pogodbi enak?

2. Ali je

...

Kadar kupujete hišo, preverite:

- parcelne številke, ki so predmet prodaje ;

- ali je stavba vrisana;

- identifikator stavbe ( šifra katastrske občine in številka

...

Pred nakupom nepremičnine je pomembno preveriti  informacije oz. pridobiti podatke iz naslednjih javnih evidenc :

1.) ZEMLJIŠKA

...

  • Najprej se predlaga sporazumna rešitev
  • V kolikor se strani ne moreta sporazumno dogovoriti in pride do spora, pa lastnik stanovanja lahko najemnika le še toži. Lastnik stanovanja
...

Oseba, ki uporablja stanovanje , pa z lastnikom ni sklenila najemne pogodbe oziroma , (velja tudi za primer, ko najemnik ne podaljša najemne pogodbe sklenjene za določen čas potem, ko se mu je

...

Najemnik mora od najemodajalca pridobiti soglasje , če takšna oseba živi v stanovanju več kot 60 dni.

Najemnik in najemodajalec k obstoječi pogodbi sklenete aneks, v katerem navedeta novo

...

Ko najdete zemljišče , ki vam je všeč je najprej potrebno zaprositi občino, na območju katere zemljišče leži, za izdajo potrdila o namenski rabi. Iz njega je razvidno ali gre za

...

Pri nakupu rabljene nepremičnine obstajajo tveganja. Naj omenimo tri najpogostejša:
1.) neurejeno zemljiško knjižno stanje
2.) neurejena pravna razmerja (nepremičnina je obremenjena s

...

Prednosti Gazele

Hitrost

Image

Konkurenca nas težko dohiteva.

Zaupanje

Image

Naše delovanje omogoča strankam, da sprejmejo le takšne odločitve, ki so jasne in nedvoumne.

Profesionalizem

Image

Smo zavzeti, inovativni in proaktivni in neprestano stremimo k odličnosti.

Mnenja strank