Pogosta vprašanja

 

Ali mora najemodajalec na FURS do 28. 2. (davek od dohodka iz oddajanja nepremičnin) prijaviti tudi varščino, ki jo je od najemojemalca zahteval, da mu jo izplača v gotovini - na

...

 

Dohodek iz tega naslova prejema le žena in tudi najemna pogodba je sklenjena le med ženo in najemnikom?      

Čeprav je v najemni pogodbi kot

...

Nepremičninska agencija lahko sprejme v hrambo kupnino: 

1.) če ima z ustrezno banko sklenjeno pogodbo o vodenju fiduciarnega računa

2.) če jo stranka za to pisno

...

Nepremičninska agencija ima pravico do provizije:

1.) če je bila agencija tista, ki je stranko spravila v stik s tem kupcem in

2.) če je bila

...

Stanovanjski zakon določa,da ima najemnik ob izselitvi iz stanovanja pravico zahtevati povrnitev vlaganj,:

1.) ki so bila potrebna in koristna,

2.) ter za katera je najemnik

...

Pri odpovedi najemne pogodbe iz krivdnih razlogov ( med katera sodita tudi neplačevanje najemnine/in ali ostalih stroškov ali uporaba stanovanja na način, ki povzroči večjo škodo na stanovanju )

...

Zakon priznava pravico najemodajalcu vstopiti v stanovanje z namenom preveritve stanovanja, vsaj 2-krat letno.

Najpomembnejša sestavina kupoprodajne pogodbe za nepremičnine je zemljiškoknjižno dovolilo, s katerim prodajalec dovoli kupcu vknjižbo

...

V skladu s 84.členom stanovanjskega zakona mora lastnik oddati stanovanje v najem s sklenitvijo najemne pogodbe.

Najemna pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki in mora vsebovati

...

Posredovanje pri prodaji, oddaji, najemu ali nakupu nepremičnine, se začne s sklenitvijo pisne posredniške pogodbe med naročiteljem (npr.kupec/najemnik ali prodajalec/najemodajalec) in

...

Ara je opredeljena kot znesek denarja ali drugih nadomestnih stvari, ki jih ob sklenitvi pogodbe kupec izroči prodajalcu v znak, da je pogodba SKLENJENA.

Ko so vsa določila (zahteve) iz

...

Nepremičninsko posredovanje (krajše: posredovanje) je samostojna gospodarska dejavnost, ki jo posrednik opravlja poklicno in v skladu z zakonom ter pravili stroke.

Posredovanje je

...

Izvršljiv notarski zapis je javna listina, ki dokazuje resničnost tistega kar je v njej zapisano.

V primeru neizpolnitve s strani dolžnika, upniku obstoj terjatve ni potrebno dokazovati v

...

Prednosti Gazele

Hitrost

Image

Konkurenca nas težko dohiteva.

Zaupanje

Image

Naše delovanje omogoča strankam, da sprejmejo le takšne odločitve, ki so jasne in nedvoumne.

Profesionalizem

Image

Smo zavzeti, inovativni in proaktivni in neprestano stremimo k odličnosti.

Mnenja strank