Izvršljiv notarski zapis je javna listina, ki dokazuje resničnost tistega kar je v njej zapisano.

V primeru neizpolnitve s strani dolžnika, upniku obstoj terjatve ni potrebno dokazovati v pravdanju na sodišču, ampak sledi takojšnja sodna izvršba !

Možno je , da se neposredna izvršljivost dogovori npr. pri najemni pogodbi za plačilo najemnine in izselitev iz prostora danega v najem po prenehanju najemne pogodbe in podobno in služi kot dodatno zavarovanje za najemodajalca.Najemna pogodba v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa, je primeren izvršilni naslov in je za najemodajalca veliko ugodnejša, saj mu omogoča vložitev izvršbe zgolj na podlagi te najemne pogodbe. Na ta  način si prihrani čas in stroške , ki bi mu nastali s pravdnim postopkom.

 

Ali ste vedeli ?

Sama najemna pogodba ni izvršilni naslov. Za pridobitev slednjega mora upnik pri pristojnem sodišču vložiti tožbo zoper najemnika. Sodba s katero sodišče obsodi najemnika na plačilo neplačanih najemnin in drugih stroškov je primeren izvršilni naslov. Na podlagi le-tega bo lahko upnik vložil izvršbo , s katero bo od dolžnika dobil zahtevan znesek.