Stanovanjski zakon določa,da ima najemnik ob izselitvi iz stanovanja pravico zahtevati povrnitev vlaganj,:

1.) ki so bila potrebna in koristna,

2.) ter za katera je najemnik pridobil predhodno soglasje od lastnika.

Gre za t.i. neamortizirana vlaganja, od katerih najemnik ni dobil povrnitve stroškov vlaganj.